Dommerklubben

Dommere i Hif´s dommerklub
File
Casper Mikkelsen
Dommer
40 25 52 55
CO
Cecilie Faustrup Overgaard
21 55 81 13
EG
Emil La Cour Gormsen
72 20 15 28
File
Frank Henriksen
51 27 05 50
FK
Frida S Kristensen
26 85 70 09
File
Mikkel G. Frank
53 54 12 14
NB
Nikolaj Buch
40 73 52 12
RM
Rasmus Møller-Jensen
93 97 86 01