Generelt vedr. at være træner i HIF

At være træner i HIF

For at understøtte vores nøgleværdi vedr. ”et udviklende fodboldmiljø”, så har vi gjort os nogle tanker om trænerrollen i HIF.


Som udgangspunkt er det forældretrænere, der står for træningen af vores ungdomshold. Vi ønsker løbende at sørge for at gøre det attraktivt/nemt at være forældretræner, både ved at give en god introduktion til det at være træner og at tilbyde kurser svarende til alder på de hold der trænes.


Er der forældretrænere som ønsker at videreuddanne sig via DBU’s træneruddannelser, så understøtter vi meget gerne dette.


Vi tilskynder at der er en bred kreds af forældretrænere omkring de enkelte hold, så arbejdsopgaverne kan fordeles, og så der både er mulighed for sparring om opgaverne og mulighed for at indpasse opgaverne i privatliv og (øvrigt) arbejdsliv.


Vi ønsker desuden at inddrage vores ældste spillere i træningen af de yngre årgange, det kan være som hjælpetræner for et hold, som målmandstræner eller tekniktræner.


For at sikre bedst mulige sportslige vilkår for vores ældste ungdomsårgange, så der det klubbens ønske derudover at ansætte eksterne trænere. Her fokuserer vi på at finde kandidater med gode uddannelsesmæssige og pædagogiske kompetencer i det omfang det er økonomisk og praktisk muligt.

Konkret betyder det, at vi ønsker at tilknytte eksterne trænere til vores ungdomsårgange når de når ca. U13 alderen.


Både vores eksterne trænere og interne trænere tilbyder vi en tøjpakke fra Joma, samt en aflønning som modsvarer kvalifikationer og markedsvilkår.

Alle vores trænere forventes at tilslutte sig klubbens overordnede værdier.