Jobbeskrivelser for Hold

Et hold i HIF

Til et fodboldhold i HIF, knytter sig en række forskellige aktiviteter, som spænder både fra traditionelt sportslige til administrative og sociale aktiviteter. 


For at få et velfungerende hold, er det vigtigt at der er tydelige aftaler om hvem og hvordan aktiviteterne løses  - og med fordel kan det organiseres, så opgaverne fordeles blandt flere personer med tilknytning til holdet.


Som inspiration og vejledning har vi skitseret en rollefordeling, som klubben anbefaler at etablere - gerne ved opstart af et nyt hold - men også som struktur til eksisterende hold, hvor der er behov for at tydeliggøre roller og ansvar for holdet.


Et "hold" er i vores verden en samling af spillere som hører sammen - f.eks.:

  • For de yngste (ca. 3-6 år) er det drenge og piger på samme årgang - f.eks. "Drenge og Piger årgang 2015"
  • For de lidt ældre (ca. 6-18 år) er det drenge eller piger som er i samme årgang - evt. 2 årgange slået sammen - f.eks. "U15/U14 drenge" eller "U9 Piger"
  • For de ældste (ca. 18 - 80 år) er det drenge eller piger som er tilknytte samme trup - f.eks. "Senior 1", "Veteran 11m", "Old-Girls"

Roller

Sportslige roller

Administrative roller

  • Administrator af Holdsport: 
    • Ansvar for holdets opsætning og brug af klubbens administrative IT-platform (www.holdsport.dk)  (link til jobbeskrivelse


Sociale roller