Kontingent

Kontingent

Kontingentsatser 2017/18 (årlig)

Ungdomsspillere (søskende ½ pris) kr. 1.300,00
Yngste årgang (søskende ½ pris) kr. 550,00
Senior kr. 1.500,00
Old Boys / Veteran / Superveteran

kr. 1.600,00
Passive kr. 200,00
Skovens Venner gratis

For ungdomsspillere gælder, at søskende til indmeldte ungdomsmedlemmer får 50% rabat på kontingentet.

Betaling

Kontingent opkræves halvårsvis via holdsport. Indmelding sker via de enkelte holds sider.

Udmeldelse eller midlertidigt fravær

Udmeldelse foretages ved at login på din profil og anmod om sletning.

Hvis du i længere tid er fraværende - på grund af rejse, skolegang eller skade - kan kontingentet nedsættes eller helt bortfalde. Det kræver bare, at du sender en mail med nærmere oplysninger til ovenstående adresse.