Kontingent

Kontingentsatser (årligt)

Yngste årgang800
Ungdomsspillere1.500
Senior1.700
Old Boys / Veteran / Superveteran1.720
Passive260

Betaling

Kontingent opkræves halvårsvis 1. marts og 1. september via holdsport. Ved indmeldelse efter henholdsvis 1. juni og 1. december opkræves halvt kontingent for halvåret. Indmelding sker via de enkelte holds sider.

Udmeldelse eller midlertidigt fravær

Udmeldelse foretages ved at login på din profil og anmod om sletning.

Hvis du i længere tid planlagt er fraværende - på grund af rejse, skolegang eller fraflytning - kan kontingentet nedsættes eller helt bortfalde.

Det kræver bare, at du sender en mail med nærmere oplysninger til din træner, som vil vurdere dit tilfælde.